DIY Puulelut: Tee puupäistä luovia leluja

Puusta sorvatut pel­kis­te­tyt ih­mis­hah­mot, puupäät, ovat oiva apu tee-se-itse-lelujen te­ke­mi­ses­sä. Luova leikki voi alkaa, kun puu­hah­moi­hin yhdistää esi­mer­kik­si puisia helmiä ja tikkuja, renkaita ja nappeja sekä puu­pa­li­koi­ta.

Luova leikki kehittää lapsen ajattelua ja opettaa käsillä tekemisen taitoja. Puupäiden ja muiden maalaamattomien puuosien avulla lapsi voi rakentaa mie­li­ku­vi­tus­leik­ke­jä sekä harjoitella maalaamista ja piirtämistä. Sorvatuille puuhahmoille voi maalata kasvot ja tehdä langasta hiukset sekä virkata tai ommella hattuja. Vanhoista vaatteista voi tehdä puupäille esimerkiksi mekkoja, paitoja tai viittoja. Huovutettua lampaanvillaa voi myös hyödyntää monin tavoin puupääaskarteluissa.

Puuhahmoja voi käyttää roolileikeissä ja peleissä, tunnekasvatuksen ja opetuksen apuna - niin var­hais­kas­va­tuk­ses­sa kuin toiminnallisen oppimisen välineinä. Pelkistettyjä hahmoja voi käyttää luovasti ja monipuolisesti lasten ja nuorten mielenkiinnon ja uteliaisuuden herättämisessä: miten näillä leikitään tai mitä näistä voisi tehdä (ns. open-ended play).

Luovassa leikissä puupää voi olla ihminen tai eläin, puu tai talo. Puu­pää­leik­kien tueksi voi rakentaa esi­mer­kik­si puu­pa­li­kois­ta vaikka koko­nai­sen pie­nois­kau­pun­gin. Nuorten kanssa toi­mit­taes­sa
puupäästä voidaan maalata pelihahmo tai -nappula tai nuoren omakuva. Puupäistä voidaan myös koostaa lapsen tai nuoren lähipiiri terapia- ja tun­ne­työs­sä hyö­dyn­net­tä­väk­si.

Puupäät ovat nykyajan kä­py­leh­miä

Puupäitä voi työstää käytössä olevista työ­ka­luis­ta ja osaa­mi­ses­ta riippuen myös kai­ver­ta­mal­la, polt­to­kai­ver­ta­mal­la (py­ro­gra­fia) tai yh­dis­tä­mäl­lä puu­ai­hioi­hin erilaisia puuosia. Puu­tik­ku­ja voi lisätä puu­fi­guu­rien käsiksi tai jaloiksi, puisia puo­li­pal­lo­ja ja­lus­tak­si, puu­kiek­ko­ja hatuiksi, jne. Puupäät ovat kuin nykyajan kä­py­leh­miä, jotka osaavissa käsissä muo­tou­tu­vat mo­ni­muo­toi­sik­si tee­ma­hah­moik­si.

Montessori-leluissa käytetään usein kirkkaita perusvärejä ja välivärejä. Puupäistä saakin helposti työstettyä esimerkiksi omanlaisen sa­teen­kaa­ri­vä­ri­maa­il­man. Puuaihiot voi maalata vesiohenteisilla akryylimaaleilla tai luonnonmukaisilla, muovittomilla öljymaaleilla, jotka niinikään ovat vesiohenteisia (esim. Suomessa valmistetut Uula Colorin Into-sisustusmaali tai Ilona-kuultomaali).

Pedagogisina oppimisvälineinä puupäitä ja muita puutuotteita voidaan käyttää muun muassa värien, lukujen, kuukausien tai vuodenaikojen opettelemisessa. Ja mikä parasta, asiat jäävät helpommin mieleen, kun oppimisvälineet on tehty ihan itse.

Maalaamattomia puupäitä voidaan yhdistää lukemattomin tavoin eri op­pi­mis­koko­nai­suuk­siin, esimerkiksi luontoteemaisiin leikkeihin ja opetushetkiin. Vinkkejä niihin voi hakea vaikkapa Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liiton materiaaleista (Mappa.fi).

Tervetuloa mukaan puupäiden maailmaan!

* * * * *

Puupäitä, akryylimaalia ja siveltimiä voit ostaa Leineperin Ruukilta (Käsityötalo Sekstetti) tai Puupäiden verkkokaupasta. Kehräämö Mustalampaan suomalaista lampaan huovutusvillaa ja huovutusvälineitä voit myös ostaa Leineperin Ruukilta (Villapuoti Jäärä) tai Mustalampaan verkkokaupasta.


Puupäät
info@puupaat.fi
puh. 044 977 2496
Somessa: @puupaat.fi

Avainasanat: puulelut, puupäät, puuhahmo, luova leikki, montessori, open-ended play, tee-se-itse, itsetehty, toiminnallinen oppiminen, varhaiskavatus, terapia

26.6.2022

Lahjakortti